PSD2

PSD2 - voluit Payment Services Directive II – is een Europese richtlijn die de betaalmarkt regelt in de Europese Unie. PSD2 wil de uitwisseling van betalingsinformatie tussen banken bevorderen.

In het kort

De PSD2-richtlijn richt zich voornamelijk op betaaltransacties bij grootbanken. Delen Private Bank focust zich op duurzaam vermogensbeheer en Estate Planning. De richtlijn heeft bijgevolg weinig impact op de kernactiviteiten van Delen Private Bank. Uiteraard zal de bank op uw verzoek – en enkel dan – de informatie van de relevante betalingstransacties openstellen voor de derde partij die door u aangesteld wordt.

Wat is PSD2?

PSD2 verruimt een eerste richtlijn (PSD1), die erop gericht was de betalingen binnen de EU te uniformiseren. PSD2 verruimt nu het toepassingsgebied voor betaaldiensten naar nieuwe, niet-financiële spelers, ook wel derde partijen of Third Party Providers (TPP’s) genoemd.

Als de klant toestemt, krijgen derde partijen via de gereguleerde banken toegang tot informatie inzake betalingstransacties van de klant. Effectenrekeningen vallen niet binnen het toepassingsgebied van PSD2.

Wat met uw privacy?

De derde partijen zijn verantwoordelijk voor de privacy van hun klanten. Zij staan zelf in om de verkregen persoonlijke betaal- en rekeninggegevens te beveiligen. Enkel wanneer u uitdrukkelijk akkoord gaat, kunnen deze partijen de rekeninggegevens opvragen en ze verwerken, tot vier keer per dag. Denk dus goed na met wie u gegevens deelt, doe het enkel wanneer u zeker bent dat u de partij kunt vertrouwen.

Conclusie


PSD2 biedt het voordeel dat u via uw grootbank of een derde partij een geïntegreerd overzicht kan krijgen van uw betaalverrichtingen. Blijft wel voorzichtig, want u verleent toegang aan een derde om u betaalverrichtingen te consulteren en om deze informatie te bewaren. Vergewis u ervan dat u de partij dus wel degelijk vertrouwt. Hoe dan ook zal u standaard elke 90 dagen een nieuw akkoord moeten geven.  


PSD2 statistieken en development

Op onze developer portal vinden ontwikkelaars alle informatie omtrent de openbanking API’s. Daarnaast zullen hierop eveneens onze KPI’s verschijnen van de verschillende interfaces.

 
 
Nederlands
Français Nederlands English