Juridisch

Schenking roerende goederen: verdachte periode blijft behouden op drie jaar
18 januari 2021 | Juridisch

Goed nieuws als u roerende goederen wilt schenken. De Vlaamse regering behoudt de ‘verdachte periode’ dan toch op drie jaar. Eerder was er sprake van om die periode te verlengen tot vier jaar.

Gegeven is niet altijd gegeven: schenking tussen echtgenoten
15 december 2020 | Juridisch

Een schenking tussen echtgenoten vormt vaak een goedkoop en flexibel planningsinstrument. Wat is er mogelijk en waar moet u op letten? Ontdek het hier.

De zorgvolmacht, nu ook voor uw persoon
18 juni 2019 | Juridisch

Vandaag denken aan later, dat is het motto van elke goede planning. Dat geldt ook voor uw vermogen. Met een zorgvolmacht geeft u iemand de opdracht om over uw belangen te waken als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Taks op effectenrekeningen
17 september 2018 | Juridisch

Op 10 maart 2018 trad de wet betreffende de taks op effectenrekeningen in werking. Voor de meeste klanten is de taks een eerste keer verschuldigd in oktober 2018. Daarom brengen we hieronder de belangrijkste principes even in herinnering. We geven ook een overzicht van de mogelijke acties die u dient te nemen om zeker te zijn dat u alle verplichtingen in verband met de taks correct vervuld heeft.

Successierecht op gezinswoning
02 juli 2018 | Juridisch

Het successierecht werd geregionaliseerd: sinds 1 januari 2002 zijn de gewesten van ons land bevoegd voor het bepalen van de belastbare grondslag, het tarief, de vrijstellingen en de verminderingen inzake successierechten.

Hervorming van het erfrecht
11 januari 2018 | Juridisch

Na meer dan 200 jaar worden de regels van het erfrecht ingrijpend gemoderniseerd en aangepast aan de noden van onze moderne maatschappij.

 
 
Nederlands
Français Nederlands English