Tarieven

Deze tarievenlijst is geen aanbod en houdt geenszins de verplichting in voor de bank om ondervermelde verrichtingen uit te voeren.

Een cliëntenrelatie wordt niet overwogen onder 10.000 EUR.

Deze lijst is indicatief. Afwijkingen maken steeds het voorwerp van bijzondere overeenkomsten en worden gerechtvaardigd hetzij door de belangrijkheid van de verrichtingen hetzij door het bestaan van een uitzonderlijke situatie.

Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen kunnen bij één van onze vermogensbeheerders in één van de zetels worden bekomen.

Onderstaande tarieven zijn van kracht vanaf 26 september 2019, onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen, welke vooraf aan de rekeninghouders worden meegedeeld.

Tarieven
 
 
Nederlands
Français Nederlands English